Nowocześnie zaprojektowane biuro rachunkowe: Biegła Księgowa

Obowiązki w obrębie prowadzenia ksiąg rachunkowych proponowane przez biuro księgowe Biegła Księgowa są każdorazowo przez specjalistów dopilnowane. Obejmują one głównie: ewidencję dokumentów źródłowych w księgach rachunkowych, ewidencję dokumentów źródłowych w rejestracjach dla celów podatków od towarów i usług, opracowanie deklaracji określającą wysokość podatku lub zwrotu, sprawdzanie wszystkich dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym, prowadzenie rejestracji środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych, aktualne dekretowanie i księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych, potwierdzanie bilansów finansowych, rozliczanie wyjazdów służbowych, obliczanie zaliczki na podatek dochodowy, przygotowanie planu kont razem z polityką rachunkowości, opracowanie sprawozdań pieniężnych oraz sprawozdań zrobionych dla celów statystycznych, aktualizowanie i rejestrowanie danych firmowych, opracowanie bilansu i rachunku zysków i strat pod koniec każdego roku rozliczeniowego a także zeznania rocznego CIT – 8. Wskazane biuro rachunkowe zajmuje się tym rzetelnie, zawsze dbając o satysfakcję wszystkich klientów.

Ponadto wykwalifikowani eksperci z biuro rachunkowe modlnica gospodarczym, obejmującym: analizę i ocenianie efektów poprowadzonych przez klienta operacji handlowych, poradnictwo w obrębie zaplanowania następnych przedsięwzięć, obsługę z zakresu prawa i podatków, dokonywanie rozliczeń finansowych projektów o charakterze inwestycyjnym, jak i pomoc przy założeniu i organizowaniu prosperowania spółek prawa handlowego. Klienci skorzystają też z chęcią z audytów, obejmujących: analizę dokumentacji spółki, opcje rozliczania się z konkretnych transakcji, rzetelność ksiąg rachunkowych z zapisami prawnymi i uchwałami, analizę rozliczeń z ZUS oraz z US, analizy umów z klientami biznesowymi i pracownikami pod kątem rozliczania się a także sensowność kosztów administracyjnych.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
Możesz także polubić